Termékek Menü

Felmérés egyszerűen

 

Egy intelligens otthon rendszer a széles funkcionaltiásából adódóan igen összetett is lehet. Könnyű eltévedni a felmérés során, hiszen a végső műszaki tartalom nagyon sokmindenen múlik. Függ az ügyfél igényeitől, az épület adottságaitól, a vezérlésben részt vevő berendezésektől a lámpáktól, az árnyékolóktól elkezdve akár a jacuzziig. Ezen az oldalon egy következetes módszertan található, amely segít rendszerezni a sok befolyásoló tényezőt és támogatást ad az optimális rendszerkiépítés eléréséhez.

 

A bejegyzés feltételezi, hogy a telepítést végző szakember az iContrALL termékeit bemutató oktatás illetve a használati utasítások segítségével megismerte a rendszer elemeit, azok működését, bekötését, így ezekre a részekre külön kitérni nem szükséges.

 

1. Találkozás az ügyféllel, az életvitel feltérképezése, tájékoztatás az iContrALL rendszer képességeiről

Az igazán jó intelligens otthon rendszer kivitelezése már az első ügyféltalálkozón elkezdődik. Ennek oka az, hogy véleményünk szerint akkor jó egy intelligens otthon rendszer, ha maximálisan támogatni képes az ügyfél életvitelét. Ehhez azonban meg kell ismerni az ügyfelet olyan oldaláról is, amit még ő maga sem biztos, hogy ismer. Meg kell tudni, hogy milyen életvitelt folytat, mik azok a jellemző élethelyzetek, amiben az idejét eltölti: felkelés, lefekvés, elindulás, hazaérkezés, jellemző, sokszor előforduló otthoni időtöltések bent a lakásban és kint a kertben (ha van). Ezek az élethelyzetek azok, amiben az intelligens otthon rendszernek támogatnia kell a használóját. Erre a sokszor nem látható, látens igényre kell felépíteni a rendszert, rászabni a műszaki tartalmat.

Ha megvannak ezek a jellemző élethelyzetek, akkor ezekhez hozzá kell kapcsolni azokat a berendezéseket (lámpák, árnyékolók, kapuk, riasztó stb.), amelyek vezérlésével az ügyfél életminőségét fokozni lehet. Jó, ha a telepítőben ilyenkor már kialakul egy kép arról, hogy milyen típusú az ügyfél, nagy vonalakban érti már, hogy mi az ami értékes az ügyfél számára a rendszer nyújtotta szolgáltatásokból. A felmérés e fázisában aktívan segíteni kell az ügyfelelt, mert az esetek döntő többségében nem is tudja, hogy milyen lehetőségek közül választhat, milyen szolgáltatások nyújtására képes egy intelligens otthon rendszer. A telepítő feladata, hogy az ügyfél érdeklődését, életvitelét szem előtt tartva javaslatokat tegyen és együtt találják meg az optimális megoldást. Nem szabad erőltetni az ügyfél számára haszontalannak, értéktelennek ítélt megoldások beépítését, kizárólag a számára fontos funkciókra kell koncentrálni.

 

2. Helyszíni felmérés

A helyszíni felmérés célja az ügyféligények alapján összeállított műszaki tartalom megvalósíthatóságának az ellenőrzése, a végleges műszaki tartalom kialakítása. Fel kell mérni és meg kell határozni, hogy az ingatlanban lévő vezérelni kívánt berendezésekhez hogyan lehet kapcsolódni, meg kell találni az iContrALL vezérlők helyét, és el kell dönteni minden vezérelni kívánt eszköznél, hogy a kapcsoló mögé építhető vagy DIN sinre szerelhető iContrALL vezérlő eszköz kerüljön telepítésre. 

 

Központi egység

Fontos, hogy a központi egységnek rádiós szempontból optimális helye legyen. Törekedni kell a telepítendő iContrALL vezérlőkhoz képest minél közelebbi elhelyezésre valamint el kell kerülni a rádiós szempontból árnyékolást okozó tárgyak közelségét (vastag vasbeton falak: pl. liftakna, fém lapok). A központi egységnek tápellátást és LAN csatlakozáson keresztül internet elérést is biztosítani kell.

 

Vezérlő egységek

Alapvetően a vezérlőegységek típusának kiválasztását a vezérelni kívánt berendezés határozza meg. Ha az alaptípus megvan (pl.: fényerőszabályzás nélküli lámpavezérlő), akkor a kivtel típusát kell meghatározni (falba süllyeszthető vagy DIN sínre szerelhető) valamint a csatornaszámot. Ha az ingatlan kialakítása lehetővé teszi, mindenképpen érdemes a DIN sínre szerelhető kivitelt használni, mert egy helyre össze lehet gyűjteni a vezetékeket és a telepítést jól átlátható módon el lehet végezni. Ekkor alkalmazhatóak a többcsatornás eszközök, amelyek az ügyfél számára gazdaságosabbak, mert a csatornánkénti ára is kedvezőbb.  Ha az ingatlan kiterjedése nagy vagy valamilyen oknál fogva nem lehet egy helyre összegyűjteni a vezérelni kívánt eszközök felől érkező vezetékeket, akkor sem biztos, hogy le kell mondani a DIN sinre szerelhető vezérlők használatáról. Érdemes végiggondolni, hogy megoldást jelenthet-e ha akár 2-3 szigetben kerülnek telepítésre a vezérlő eszközök. Ez azt jelenti, hogy az ingatlan 2-3 pontjára futnak be a vezetéekek és ezen a 2-3 helyen kerülnek telepítésre a DIN sinre szerelhető kivitelű vezérlőeszközök. Ezzel legalább két legyet is lehet ütni egy csapásra:

1. használhatóak a több csatornás, ezért gazdaságosabb DIN sínre szerelhető vezérlők

2. nem kell attól tartani, hogy az összevezetékezés jelentős pénzösszeget emészt fel, hiszen nem egy helyre kell mindennek befutnia, hanem a hozzá legközelebb eső szigethez

A szigetek kialakításánál annyit kell csak figyelembe venni, hogy rádiós szempontból ne árnyékolja le semmi, legyen tápfeszültség az eszközöknek és a későbbi szerelésnél, módosításnál is hozzáférhető maradjon, azaz ne zárják le.

Ahol a DIN sines eszközök nem telepíthetőek, ott a falba süllyesztett változatot lehet csak alkalmazni.

 

Összefoglalva a fentieket, egyszerre kell meghallani, megérteni az ügyfél igényét és a rendszer képességei alapján optimális megoldást javasolni neki. Ezt követően a telepítés helyszínén az ügyféligény alapján összeállított műszaki tartalom kivitelezhetőségét, kell megvizsgálni, valamint a megvalósításhoz a legmegfelelőbb eszközöket kiválasztani. A megrendelő igénye és életvitele alapján kialakított rendszer a leghatékonyabb támogatást és valós életminőség javulást jelent a felhasználó számára a mindennapokban. A telepítést végző szakember pedig egy újabb elégedett ügyféllel lesz gazdagabb.

 

A következetes felmérés támogatására készült iContrALL felmérési adatlapok letölthetők: 

Felmérési adatlap I. (64kB)

Felmérési adatlap II. (63kB)